NL FR EN DE ES PT IT RU

Belgische Boekhouding en Fiscaliteit (Mobile version)

Disclaimer

Coördinaten :
Bebotax BV BVBA - Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - Belgium
+32 (0)9 384 93 39

Disclaimer

  De informatie en de algemene adviezen en suggesties die u op onze online actualiteiten en onze nieuwsbrieven aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als individueel advies worden beschouwd.

  Bebotax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door deze informatie te gebruiken.

  Als u advies wenst, dient u contact op te nemen met een gekwalificeerde raadgever die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

  Bebotax is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud op externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn.

  De standpunten die alle gastauteurs op deze website innemen in onze nieuwsbrieven en online actualiteit zijn strikt persoonlijke standpunten en binden op geen enkele wijze noch Bebotax, noch de gastauteurs, noch de rechtspersonen en/of de organisaties waar Bebotax of deze gastauteurs deel van uitmaken.

  Bebotax bezit exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bebotax.

Bebotax BV BVBA
Steenweg Deinze 124 B
B-9810 Nazareth - België
- +32 (0)9 384 93 39 -
RPR Gent afd. Gent
BTW BE 0438.569.761
@:webmaster@bebotax.com
OneStat.com Web Analytics